background.jpg

V.V. Rockanje

« »
SELECTEER
JO15 naar het strand in de vakantie
Een mooie ouderwetse inswinger
O23 seizoen 2018-2019
« »

Belangrijkste veranderingen handboek competitiezaken

Trainerslicenties
De geldigheidsduur van een trainerslicentie is gewijzigd. Vanaf 1 juli 2019 is de licentie drie jaar geldig
en is het minimaal aantal te behalen licentiepunten voor verlenging vastgesteld op vijftien.
Uitzondering hierop zijn de trainerslicenties die vóór 1 januari 2020 aflopen. Als overgangsfase naar
de nieuwe puntenregeling, kunnen deze licenties nog worden verlengd op basis van twaalf
licentiepunten.

Flexibele regeling voor verzoeken tot verplaatsen wedstrijden categorie A
Met ingang van het seizoen 2019/’20 is het toegestaan om in de categorie A -onder bepaalde
voorwaarden- wedstrijden te verplaatsen naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde
datum.

Bereikbaarheid in het weekend
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na het weekend is de medewerker wedstrijdzaken
bereikbaar via KNVB contact: 088 – 027 50 50. Bereikbaarheid voor de landelijke competities
amateurvoetbal is ongewijzigd.

Reiskosten en entreegelden
Om de regeling betreffende de reiskosten en de verdeling van de entreegelden te verduidelijken is
onderscheid gemaakt in de 1e en 2 ronde nacompetitie, finale nacompetitie en beslissingswedstrijd.
Inhoudelijk is de regeling niet veranderd

Richtlijnen externe scouting
In artikel 5 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal zijn voorschriften
opgenomen met betrekking tot de externe scouting van amateurspelers en spelers welke spelen in
een jeugdopleiding van een betaaldvoetbalorganisatie. De bepalingen uit artikel 5 vormen de regels
waaraan iedereen zich heeft te houden bij activiteiten in het kader van externe scouting. De regels zijn
er om recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen (de speler, de vereniging waar de speler
geregistreerd staat en de scoutende vereniging) en de transparantie bij externe scouting te
bevorderen.

Drone
Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan dat tijdens een wedstrijd een drone boven het
speelveld vliegt.

Het volledige handboek vindt u onder: vereniging> belangrijke links 
Pagina terug
Subsponsors:
« »
Webshop voor leden:
Volgende wedstrijd:
14 december 2019 

 Rockanje 1  -  WFB 1
Aanvang 14u30

VDL 3  -  Rockanje 2
Aanvang 14u30

Sponsor van de week:
« »
Wedstrijdbal gesponsord door:
« »

Balsponsoren 2018- 2019:  Aqua Techniek B.V.  Slijterij en Wijnhandel Baldé  Handelskwekerij Beukelman  Caravanbedrijf De Duinwei   De Meidoorn "Paviljoen Restaurant"   Herenkapsalon Hans Waardenburg  Parfumerie La Bourse Plus Slingerland   Toscana Bloemsierkunst  Kees de Slager, bezorgservice voor kip & vlees  Haarstudio Essentials  Repro Voorne, uw lokale print- en kopieerprovider  Rosch Project ServicesKlaverjasvereniging